Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh
Ngày đăng: 23/09/2023 12:48 PM

Tầm nhìn: Trở thành trang trại SINH THÁI có mô hình tổ chức canh tác HIỆN ĐẠI. Luôn sẵn sàng cung cấp các sản phẩm trái cây sạch, nông sản chế biến, AN TOÀN theo tiêu chuẩn canh tác quốc tế và định hướng hữu cơ.

Sứ mệnh: “GROW FRUIT GROW FUTURE” (Nuôi quả dưỡng tương lai), Queen Farm khẳng định sứ mệnh duy nhất chính là tư duy làm nông nghiệp tử tế, văn minh và chuyên nghiệp bài bản. Nhằm để lan toả kết nối cộng đồng góp phần phát triển nền nông nghiệp địa phương và Việt Nam. Góp phần quảng bá hình ảnh nông sản, trái cây Việt ra thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường trung cao, khó tính.