Về Queen Farm

Về Queen Farm
Giới Thiệu

Giới Thiệu

Ngày đăng: 11/09/2023 01:57 PM

Queen Farm là trang trại quy mô lớn chuyên canh tác sầu riêng tại Bình Phước, với gần 12.000 giống cây với khác nhau như: Sầu riêng Dona (Muathong), Musang King và Ri6, Mít Chiang Rai và Vú sữa Mica…
Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Ngày đăng: 23/09/2023 12:48 PM